Stambena zajednica PET PLUS

13
lip.
Stambena zajednica PET PLUS

Stambena zajednica PET PLUS osnovana je 2009. godine kao inicijativa članova Udruge PET PLUS. Udruga je započela sa programom liječenja ovisnika još davne 2001. godine u terapijskoj zajednici u selu Donja Bačuga pored Petrinje. Stambena zajednica smještena je u Novom Zvečevu.

U zajednici se provodi program rehabilitacije i društvene reintegracije za osobe ovisne o opojnim drogama, alkoholu ili kocki. Program ima psihosocijalni karakter dok su vjerska i duhovna komponenta slobodno opredjeljenje svakog korisnika. Smještajni kapacitet zajednice je 10 muških osoba, što boravku u zajednici daje obiteljski a ne institucionalni karakter. Stambena zajednica smještena u Požeško- slavonskoj županiji oko 20 km od Požege.

Program oporavka u zajednici podijeljen je u 4 faze.

● Prva faza uključuje pripreme, prihvat korisnika u program te privikavanje na suživot i pravila ponašanja u zajednici

● Druga faza uključuje observaciju, izradu individualnog terapijskog plana te uključivanje korisnika u aktivno sudjelovanje na promjeni stavova, ponašanja, ovisničkih navika i dr.

● Treća faza podrazumijeva nastavak rada iz druge faze ali i postupno rješavanje obiteljskih i sličnih pitanja i problema.

● Četvrta faza ili faza djelomične resocijalizacije, uključuje intenzivniji kontakt sa vanjskim svjetom, odlaske na vikende, te povremene odlaske u grad. Susretanjem sa vanjskim svijetom nakon vremena izolacije u zajednici, korisnik vrednuje osobni napredak i druge promjene na osobnoj razini. U navedenoj fazi organiziramo postupak otpusta rehabilitiranog ovisnika, te izrađujemo plan podrške pri društvenoj integraciji.

Trajanje programa oporavka se određuje individualno ali možemo računati na oko 12 mjeseci.

U okviru programa psihosocijalne rehabilitacije stambena zajednica nudi sljedeće usluge:

1. Socijalni i savjetodavni rad: priprema, motiviranje i prikupljanje neophodne dokumentacije za ulazak u zajednicu, rad s obitelji korisnika. Povezivanje i suradnja sa relevantnim institucijama (Bolnice, Centri za socijalnu skrb, Zavodi za zapošljavanje i dr.)

2. Socijalna i psihosocijalna pomoć i podrška – socijalna terapija: individualna i grupna obrada, te izrada individualnog terapijskog plana. Individualna i grupna terapija – podrška pri rješavanju problema i kritičnih situacija i stručna pomoć u procesu oporavka

3. Radna terapija i radno-okupacijske aktivnosti – razvijanje radnih navika i odgovornosti, osposobljavanje za rad i usvajanje novih vještina i znanja, poticanje samoinicijative na svim poljima, organizirano provođenje slobodnog vremena, sportske, kulturne, zabavne i druge društvene aktivnosti. Prekvalifikacija i doškolovanje u sklopu nacionalnih programa za ovisnike.

4. Briga o zdravlju korisnika i organiziranje korištenja zdravstvenih usluga, te edukacija ovisnika radi prevencije recidiva i sprečavanja zaraznih bolesti.

5. Individualni i (prema mogućnosti) grupni rad sa obitelji korisnika.

 

Za prijem u Stambenu zajednicu „Novo Zvečevo“ možete se obratiti direktno u ured zajednice putem navedenih kontakata:

tel: 034 244 022, mob. 099 4420 180


https://zaklada.civilnodrustvo.hr/ www.uzuvrh.hr http://www.zagreb.hr http://www.zdravlje.hr http://www.uredzadroge.hr http://www.mspm.hr/ http://www.azoo.hr/ http://www.mzos.hr/
Pogledajte preventivni spot Udruge PET PLUS snimljen s učenicima osnovnih škola u Vladi RH na koji smo jako ponosni:Poslušajte odličan prevencijski radio jingl Udruge PET PLUS: