images

NAŠA MISIJA

je aktivno provoditi programe prevencije ovisnosti, prevencije poremećaja prehrane, prevencije neprihvatljivih ponašanja, resocijalizacije i rehabilitacije te svakom pojedincu koji ima problem pružiti podršku.

NAŠA VIZIJA

biti Udruga koja promiče i ostvaruje zamisli razvoja humanoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima s naglaskom na sprječavanje svih oblika devijantnih ponašanja, u skladu sa zakonima prirode i okoliša.


https://zaklada.civilnodrustvo.hr/ www.uzuvrh.hr http://www.zagreb.hr http://www.zdravlje.hr http://www.uredzadroge.hr http://www.mspm.hr/ http://www.azoo.hr/ http://www.mzos.hr/
Pogledajte preventivni spot Udruge PET PLUS snimljen s učenicima osnovnih škola u Vladi RH na koji smo jako ponosni:Poslušajte odličan prevencijski radio jingl Udruge PET PLUS: