Udruga PET PLUS je neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima.

Udruga je osnovana 1999.godine, a registrirana 2000. Od tada aktivno provodimo programe prevencije ovisnosti, te pomažemo pri resocijalizaciji ovisnika o drogama. Od 2009. Udruga proširuje svoju djelatnost na područje poremećaja prehrane i općenite promocije zdravlja i ekologije.

Središnji ured Udruge je u Zagrebu u Dalmatinskoj 11, a podružnica Udruge PET PLUS je Terapijska zajednica u Orlama, blizu Velike Gorice i pruža mogućnost smještaja do 28 liječenih ovisnika.

Udruga Pet Plus članica je:

Eurad

RUN (Recovered Users Network) – mreža koja funkcionira pod okriljem EURAD-a (Europske organizacije “Europe against drugs”). EURAD je Europska zaklada  koja se zalaže za prevenciju i ciljani oporavak uzimanja droga na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

EUSPR European Society for Prevention Research. Europsko udruženje za prevencijska istraživanja promovira interdisciplinarni pristup, razvoj metodologije i unapređenje prevencijskih znanosti.

Više informacija na http://www.euspr.org/

Međunarodne mreže ECEtt koja uključuje 300 europskih ustanova sa područja liječenja ovisnosti. ECEtt potiče svoje članove na razmjenu iskustava i profesionalno napredovanje kroz studijske posjete, e-learning i zajedničke projekte. ECEtt je 1988. osnovala belgijska terapijska zajednica i udruga Trempoline.

Europski savez za javno zdravstvo predstavlja oko 100 nevladinih i drugih neprofitnih organizacija koje rade na promociji zdravlja u Europi. Opći cilj Saveza je promicanje i zaštita zdravstvenih interesa svih ljudi koji žive u Europi kao i jačanje dijaloga između EU institucija, građana i nevladinih organizacija u potpori javno-zdravstvenih politika.

KUZ

Koalicija udruga u zdravstvu – KUZ je nestranački nacionalni savez udruga. 

Upoznajte nas:

Mira Davidović – predsjednica Udruge, članica Upravnog odbora

Tatjana Golubić – zamjenica predsjednice Udruge, članica Upravnog odbora

Željka Gluhak – tajnica Udruge, članica Upravnog odbora

Nadzorni odbor – Željka Vojinović (predsjednica NO), Irena Gorše, Snježana Štrbac Gašparić

Predsjednica Skupštine – Ivana Milošević

 

Zahvaljujemo svim partnerima, članovima Udruge, volonterima i suradnicima na zajedničkom radu na našim projektima:

Aleksandra Knežić, Alen Kovačević, Alen Mušić, Ana Džeba, Ana Liška, Ana Marija Kukuruzović, Andreja Radinger, Anita Marošević, Ankica Kutle Beljan, Ante Leskur, Antonija Puljić, Barbara Visintin, Bernardica Hruška, Biserka Banović, Biserka Jakić, Boris Babić, Boris Jakov Geričić, Borislav Tadić, Božena Šoštarić, Branko Ječmenjak, Damir Bubanović, Damira Jurić Marjanović, Danijel Belušić, Davor Keglević, Deja Koren, Dejan Uljarević, Diana Marušić, Dijana Jerković, Dijana Turudić, Drago Reščić, Dušanka Komlenić, Đurđa Rafaj, Emilije Strahinja, Erika Tomljenović, Estera Bašić, Franciska Lovinčić, Gordana Borojević, Gordana Brus, Graciella Prtajin, Hrvoje Bogdan, Hrvoje Hrengek, Irena Donaj, Irena Glušić, Irena Gorše, Iva Bodalec, Ivan Đikić, Ivan Lukić, Ivana Lagator, Ivana Koren, Ivana Milošević, Ivana Pašalić, Ivana Škarica, Jadranka Škarica, Jelena Vujović, Katarina Babić, Kristijan Đula, Lasta Pavić Orešković, Lejla Talić, Lidija Bandić, Lidija Ivšak, Lidija Večković, Livija Kroflin, Lucija Jerbić, Maja Bukša, Maja Jagar, Maja Klasiček, Maja Kolaković, Maja Maretić, Maja Polančec, Marija Biuk, Marija Marković, Marijan Milić, Marijan Turudić, Marijana Vlaić, Marijo Bandić, Marina Koprivnjak, Marina Lamot, Marjan Marović, Martina Širol, Melita Hrengek, Mihaela Homjak, Milena Bilopavlović, Miljenka Jelena Kesić, Miljenka Vuinac, Mira Davidović, Mirjana Mušić, Mirjana Piskulić, Miro Moharić, Miroslava Trstenjak, Nadica Filipaj Jakšić, Nataša Babić, Neda Cilinger, Renata Škalabrin, Robert Marinić, Sanja Rupić, Sanja Jelić, Sanja Miljan, Snježana Šolaja, Snježana Štrbac Gašparić, Stjepan Vargaš, Suzana Vulama, Tajana Marinović-Remetić, Tamara Petrić Jankov, Tanja Artuković, Tanja Šimić, Tatjana Golubić, Tea Habazin, Tomislav Ćosić, Tomislav Laginja, Vanja Perić, Vesna Goldoni, Višnja Vicić, Zdravka Sadžikov, Zvjezdana Kezel, Željka Gluhak, Željka Vojinović.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st.2 Zakona o zaštiti potrošača (NN br 79/07, 125/07-isp., 79/09 i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku:

UDRUGA PET PLUS

Dalmatinska 11

10 000 Zagreb ili e-mail  info@petplus.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.


https://zaklada.civilnodrustvo.hr/ www.uzuvrh.hr http://www.zagreb.hr http://www.zdravlje.hr http://www.uredzadroge.hr http://www.mspm.hr/ http://www.azoo.hr/ http://www.mzos.hr/
Pogledajte preventivni spot Udruge PET PLUS snimljen s učenicima osnovnih škola u Vladi RH na koji smo jako ponosni:Poslušajte odličan prevencijski radio jingl Udruge PET PLUS: